Klara

Klara är 12 år och går på årstaskolan. I sitt program pratar hon om hur hon älskar sin mamma, men älskar pappa lika mycket.

Musik
Where the roads cross – Ann Davis