Avs 96 | Violeta – 24 juni 2017

I dagens Värmeradio program ska Violeta bäretta om en viktig del av sitt liv, ett land som har en lång historia bakom sig på både bra och dåliga sätt, människor som hon älskar som har varit med om mycket, och hur hon tycker att dagens samhälle ser ut.

Music by:
save me/ the glass child 
Before i sleep/ muciojad
(Jamendo.com CC-BY-NC-SA)