Avs 90 | Erik BF – 18 juni 2017

Friheten med att bara dra ut i skogen, det är vad Erik ska prata om idag. Olja, lera och framhjul som gräver i djup sand.

Music by Get Away (feat. Rebekka Salomea) / Jaief & Asong (jamendo.com CC-BY-NC-SA)