Avs 88 | Elias TB – 16 juni 2017

I dagens program ska Elias Tupala berätta om hur det är att leva med diagnos och hur det påverkar hans liv. Det bland annat handla om hur hans liv ändrades på små men viktiga sätt.

Låten som används i programmet heter fantasy av last letter.