Avs 75 | Ester – 03 juni 2017

Hej, jag heter Ester. I detta program kommer jag berätta om feminism och vad det innebär.