Avs 152 | Mollie – 19 aug 2017

I det här Värmeradio programmet så ska Mollie prata om sin mamma. Det är ett pogram att kunna kämpa och överleva cancer. Men också samtidigt vara rädd för att vad som händer när man slutar kämpa.

Music by: roses/jekk(Jamendo.comcc-by-nc-sa)