Avs 123 | Tristan – 21 juli 2017

Varje sommar åker jag till Gotland till stugan i Åminne.
Jag heter Tristan Nord Ekström.

LÅT: Candlelights / Jahzzar