Avs 116 | Adam – 14 juli 2017

Jag sitter ner o vet inte vad som har hänt.
I dagens Värmeradioprogram berättar Adam om sin hund som han älskade. Det var första husdjur. Hans hund heter Diana.

Music by Summer of Joe / Joe Playo (jamendo.com CC-BY-NC-SA)